blue leftblue right
orange leftorange right
green leftgreen right
red leftred right
Kerngegevens
Gegevens
Periode
FY21⁷
Uitstoot broeikasgassen
Scope 1⁸
563 ton CO₂e
Scope 2 (locatiegebonden)⁹
663 ton CO₂e
Elektriciteitsverbruik
Totaal elektriciteitsverbruik bij door Apeel geëxploiteerde faciliteiten¹⁰
10.055 GJ
Aardgasverbruik
Totaal aardgasverbruik bij door Apeel geëxploiteerde faciliteiten¹¹
11.052 GJ
Waterafvoer
Totale afvoer zoetwater bij hoofdkantoren van Apeel in Noord-Amerika en Europa¹²
8954 duizend liter
Afvalverwerking
Gevaarlijk afval gegenereerd door laboratoria van Apeel in Noord-Amerika¹³
3185 kg
Onze ESG-onderwerpen